Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om je afspraak in te plannen, en je te benaderen wanneer een verschuiving van je afspraak moet plaatsvinden.

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Cookies
BelezaByDayse.com gebruikt geen functionele cookies.


Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.
Heb je na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met BelezaByDayse.com via dayse@belezabydayse.com.